• ميد، ألوفيال، العمليات، إلى داخل، غانا
  • equipamento para mineração de diamantes
  • fábricas de cimento de dados equiment
  • copper oxide processing plant
  • equipamentos de classifica o na minera o